• ХАЯГ : Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Бага тойруу 46 СУИС-н баруун талд 26/1 2 давхарт 201 тоот
  • 70110692 99013068 99248272 99061844
Товч танилцуулга
Гишүүнчлэл: PLATINUM
Үйл ажиллагааны чиглэл: Төрийн бус байгууллагууд
Суурин утас: 70110692
Гар утас: 99013068
99248272
99061844
И-Мэйл:
Вэб: http://bhunt.barilga.mn
Лого татах
Менежертэй холбоо барих
Танилцуулга
Монгол Улсын барилгын салбарын мэргэжлийн холбоод үйл ажиллагаагаа нэгтгэн төр засгийн байгууллагатай нэг сувгаар харьцах, салбарын хөгжлийн бодлогыг хамтарч тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэхэд хүч бололцоогоо нэгтгэн ажиллах зорилгоор 2011 онд “Барилгын Хөгжлийн Үндэсний Нэгдсэн Төв” төрийн бус байгууллагыг байгуулан ажиллуулж байна. Төв нь барилгын салбарын хөгжлийн асуудлаар мэргэжлийн холбоодын байр суурь, бодлогыг нэгтгэн илэрхийлэх, түүнийг төр, засгийн бодлогод тусган, хамтран хэрэгжүүлэх мэргэжлийн өөрөө удирдах төв байгууллага юм. “Барилгын Хөгжлийн Үндэсний Нэгдсэн Төв” нь үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хот байгуулалт, архитектур зураг төсөл, барилга угсралт, барилгын материалын үйлдвэр, барилгын механикжуулалт, инженер геологи, геодези, зураг зүй барилгын салбарын холбогдолтой газрын харилцаа гэсэн дэд салбаруудыг хамруулдаг. БХҮНТөв нь төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын дэргэдэх хороо, зөвлөл, комисст төлөөллөө томилон оролцуулах замаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг, хөдөө орон нутагт салбартай, Улаанбаатар хотод нэг цэгийн үйлчилгээний төвтэй, дүрмийнхээ зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн ажлын алба, төвүүдтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.   

 

ТӨВӨӨС ЯВУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  1. Барилгын салбарын хөгжлийн асуудлаар төрөөс баримтлах бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн холбоодын санал санаачлагыг нэгдсэн үйл ажиллагааны хэлбэрээр хэрэгжүүлэх; 
  2. Салбарын холбогдолтой хууль, эрх зүйн актуудын төсөл, үндсэн чиглэл, салбарын болон үндэсний хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, байр сууриа илэрхийлэх, хэрэгжүүлэхэд оролцох; 
  3. Төрийн захиргааны байгууллагын зарим чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэх
  4. Барилгын салбарын төрийн байгууллага, мэргэжлийн холбоодтой хамтарсан үйл ажиллагаа явуулж бодлогын чанартай томоохон асуудлаар салбарын холбоодыг төлөөлж ажиллана.
  5. Гадаадын болон олон улсын ижил төстэй байгууллагуудтай харилцаа холбоо тогтоож хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ. 
  6. Төвийн дэргэд зөвлөх үйлчилгээний эрх бүхий баг ажиллуулж мэргэжлийн тодорхой чиглэлүүдээр магадлал шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах, мэргэжлийн чиглэлээр судалгаа хийнэ.
  7. Салбарын ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх, давтан сургалт, ур чадварыг баталгаажуулах, сургалтын хөтөлбөр, стандарт боловсруулах, мэргэжлийн зэрэг олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах, мэргэжлийн удирдлагаар хангах;
  8. Барилгын норм ба дүрэм, стандарт, чанарын хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгоход төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах, барилгын материал, бүтээгдхүүний тохирлын үнэлгээний баталгаажуулалтын болон техникийн хяналтын албыг байгуулан салбарын хэмжээний тохирлын үнэлгээний ажлын түвшинг дээшлүүлж, чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах;
  9. Салбарын хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт харилцааг төлөвшүүлэх салбарын ой, тэмдэглэлт баяр ёслолыг нэгтгэн зохион байгуулж шилдгүүдийг шалгаруулах болзол гаргах, дүгнэх; 
“Барилгын Хөгжлийн Үндэсний Нэгдсэн Төв”-ийн үүсгэн байгуулагч
мэргэжлийн холбоод  
Дэлгэрэнгүй

Шинэ бүтээгдэхүүн
Оруулсан бүтээгдэхүүн байхгүй байна
Видео мэдээлэл
Видео мэдээ байхгүй байна